Modernizacja linii kolejowej E-30

Zadanie: „Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr…