Modernizacja bocznicy Elektrociepłowni Siekierki

Zamawiający: PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie Modernizacja i odtworzenie infrastruktury kolejowej bocznicy Elektrociepłowni Siekierki-Etap V…