Na początku 2017 roku powstała TORKOL GROUP.

W skład Grupy wchodzą cztery Spółki, które posiadają wieloletnie doświadczenie w swoich branżach. Dzięki połączeniu tego doświadczenia oraz możliwości każdej ze Spółek powstała TORKOL GROUP, która wykonuje kompleksową realizację zadań począwszy od samej realizacji budów ziemnych po wykończenie obejmujące wyposażenie w oznakowanie kolejowe lub drogowe oraz wyposażenie w wagi przemysłowe.

Oferta TORKOL GROUP obejmuje poniższe możliwości:

Oznakowanie dróg
Oznakowanie obejmujące znaki pionowe i poziome, oznakowanie aktywne, wynajem znaków drogowych,

Konstrukcje wsporcze
Projektowanie, produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych na drogach, obiektach inżynierskich i obiektach przemysłowych. Posiadamy następujące certyfikaty: Certyfikat ISO 1090-1:2009+A1:2011 konstrukcje stalowe, Certyfikat ISO 3834-2:2007 w spawalnictwie, Certyfikat balustrady mostowe

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
W tym między innymi: balustrady i wygrodzenia, bariery przeciwbłotne, osłony energochłonne, drogowe bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, lampy ostrzegawcze i fale świetlne

Projektowanie i organizację ruchu
Kompleksowe projekty organizacji ruchu drogowego tymczasowego i docelowego, projekty kontrukcji wsporczych i barierek chodnikowych, zdobywanie wymaganych opinii i zatwierdzeń odpowiednich organów administracyjnych, organizowanie ruchu na czas prowadzenia robót

Konstrukcję i produkcję wag przemysłowych
Montaż i kontrukcję wag szczególnego przeznaczenia, usługi serwisowania, usługi doradztwa w zakresie dopasowania odpowiedniego typu i modelu urządzeń, modernizacja istniejących urządzeń oraz adaptacja do nowych potrzeb mierniczych

Budownictwo kolejowe
Budowa i remonty stacji, szlaków i odcinków kolejowych, usuwanie skutków szkód górniczych, budowa i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz rewitalizacja skarp i nasypów kolejowych

Budownictwo inżynieryjne
Budowa i remonty przejazdów kolejowych, zewnętrznej kanalizacji deszczowej, obiektów związanych z infrastrukturą kolejową, przebudowa kompletnych obiektów inżynieryjnych na bocznicach zakładów przemysłowych (kopalnie, huty, koksownie, fabryki samochodów i inne bocznice), a także rewitalizacja kolejowych obiektów mostowych.