Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest TORKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ulicy Towarowej 23,
2) Kontaktując się z nami i przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.  Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały nam przekazane, jak odpowiedzi na kontakt lub w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem kontaktu.