Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

  • kierownika robót torowych

wymagania: doświadczenie w prowadzeniu budów, uprawnienia budowlane w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe

 

  • inżyniera budowy/asystenta kierownika budowy na terenie woj. śląskiego

wymagania: doświadczenie w realizacji budów, uprawnienia budowlane w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe

 

  • inżyniera budowy/asystenta kierownika budowy na terenie Warszawy

wymagania: doświadczenie w realizacji budów, uprawnienia budowlane w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe

 

  • toromistrza

wymagania: uprawnienia toromistrza – doświadczenie w prowadzeniu budów

 

  • kierownika pociągu gospodarczego i roboczego

wymagania: uprawnienia kierownika pociągu i doświadczenie w realizacji budów

 

  • pracownika torowego

wymagania: doświadczenie w realizacji budów
mile widziane: aktualne uprawnienia do kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych i/lub sygnalisty kolejowego, pilarza lub hakowego

 

CV prosimy przesyłać na adres email: biuro@torkol.pl

lub na adres:

TORKOL Sp. z o.o.

43-109 Tychy, ul. Towarowa 23

Tel. 325080730, Fax. 325080737