Zamawiający: PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie
Modernizacja i odtworzenie infrastruktury kolejowej bocznicy Elektrociepłowni Siekierki-Etap V

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Zadanie: „Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków
Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy
(km 46,700 + 67,200 linii nr 133)” – głównym wykonawcą jest konsorcjum firm: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., DRAGADOS S.A. i ELECTREN S.A. z siedzibą w Madrycie, którego kwalifikowanym podwykonawcą jest Torkol Sp. z o.o.

Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Zadanie: „Remont podtorza polegającego na wykonaniu i wzmocnieniu rowów
odwadniających wzmocnionych korytkami żelbetonowymi w ilości – 5,285 km
na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze i Sędziszów”

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa stanu infrastruktury w punktach ładunkowych – IRE Centralny” realizowanego w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” – punkt ładunkowy Żyrardów linia nr 1 Warszawa – Katowice

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol – Brześć” realizowanego w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”, które wykonuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo EL – IN Sp. z o.o. i Torkol Sp. z o.o.

Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Zadanie: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wydłużenie toru stacyjnego nr 74 na stacji Sławków LHS”

Zamawiający: PKP PLK S.A.
„Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na szlaku Krzyżanowice – Chałupki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii E-59, na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”, które wykonuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo EL – IN Sp. z o.o. i Torkol Sp. z o.o.
Zamawiający: PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie
Umowa ramowa na obsługę techniczną bocznic w ramach utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym tzw. urządzeń srk oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów tzw. urządzeń zrp i pozostałych urządzeń elektrotechnicznych, zlecanych w systemie bieżącym lub awaryjnym

Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Zadanie: „Wykonanie naprawy bieżącej przejazdów kolejowych na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska i Sędziszów”

Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Zadanie: „Rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Zamość – Bortatycze LHS wraz z budową toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z towarem niebezpiecznym, toru nr 400 S oraz gospodarki wodno-ściekowej na stacji Zamość Bortatycze LHS”- głównym wykonawcą jest Konsorcjum firm Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. z siedzibą w Radomiu i TORPOL S.A. w Poznaniu, którego kwalifikowanym podwykonawcą jest Torkol Sp. z o.o.