budowa torów

Budownictwo kolejowe

TORKOL Sp. z o. o. oferuje w branży budownictwa kolejowego:

  • budowa i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych
  • usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
  • budowa i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • rewitalizacja skarp i nasypów dróg kolejowych

Budownictwo inżynieryjne

TORKOL Sp. z o. o. oferuje w branży budownictwa inżynieryjnego:

  • budowa i remonty przejazdów kolejowych
  • budowa i remonty zewnętrznej kanalizacji deszczowej
  • budowa i remonty inżynieryjnych obiektów związanych z infrastruktura kolejową
  • przebudowa kompletnych obiektów inżynieryjnych na bocznicach zakładów przemysłowych (kopalnie, huty, koksownie, fabryki samochodów i wszystkie pozostałe bocznice)
  • rewitalizacja kolejowych obiektów mostowych