Zarząd

Sławomir Piątek Prezes Zarządu
Agnieszka Bandura Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych

Prokurenci

Kamil Piątek Prokurent