Zarząd

Zarząd

Sławomir Piątek Prezes Zarządu
Agnieszka Bandura Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych

Prokurenci

Henryk Mikołajczyk Prokurent
Andrzej Pytel Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji