Zarząd

Sławomir Piątek Prezes Zarządu
Agnieszka Bandura Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych

Prokurenci

Henryk Mikołajczyk Prokurent
Tadeusz Ciemny Dyrektor ds. Technicznych