Site Loader
43-100 Tychy, ul. Gajowa 3

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:„Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol — Brześć” realizowanego w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”.

Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol-Brześć Torkol

Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na szlaku Krzyżanowice — Chałupki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace na linii E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki ( granica państwa )

Prace na linii E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki TORKOL

Remont toru polegający na pojedynczej wymianie szyn w ilości 140 396,00 mb w torach linii nr 65 Most na rz. Bug- Sławków Płd. z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych metodą SOWOS w czasie wykonywanych wymian oraz wykonanie regulacji naprężeń, wykonanie punktów stałych wraz ze sporządzeniem dokumentacji toru bezstykowego dla PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z siedzibą w Zamościu

Remont toru linii nr 65 Most na rzece Bug- Sławków Płd. TORKOL