Site Loader
43-100 Tychy, ul. Gajowa 3

Remont toru polegający na pojedynczej wymianie szyn w ilości 140 396,00 mb w torach linii nr 65 Most na rz. Bug- Sławków Płd. z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych metodą SOWOS w czasie wykonywanych wymian oraz wykonanie regulacji naprężeń, wykonanie punktów stałych wraz ze sporządzeniem dokumentacji toru bezstykowego dla PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z siedzibą w Zamościu