Site Loader
43-100 Tychy, ul. Gajowa 3

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:„Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol — Brześć” realizowanego w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”.